top of page

We Offer a Range of
Services to Meet Your Needs

OUR SERVICES

Η Triton ACT αναλαμβάνει τον ολοκληρωμένο αρχιτεκτονικό και ηλεκτρομηχανολογικό σχεδιασμό κάθε είδους κτιρίου, με γνώμονα πάντα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου, την αρμονική συνύπαρξη του κτιρίου με το φυσικό περιβάλλον, αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνεται –όπως π.χ. κοινωνική ευαισθησία, υποδομές ΑμεΑ σε νοσοκομεία, κ.ά. Από την ίδρυσή μας το 1988, έχουμε ολοκληρώσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό έργων σε επίπεδο σχεδιασμού και κατασκευής, ένας αριθμός που μας καθιστά πέρα από πρωτοπόρους και ανάμεσα στους κορυφαίους σε επίπεδο επιδόσεων.

Φυσικά, όλες αυτές οι επιδόσεις έχουν ως σημείο αναφοράς το Τμήμα Σχεδιασμού & Κατασκευής της εταιρείας, που μέσα από τη σωστή λειτουργία του, προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα. Μερικά απ’ αυτά είναι η οργάνωση και συμμετοχή των βασικών υπεργολάβων, η άμεση παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και η αίσθηση εμπιστοσύνης που αποπνέει προς κάθε πελάτη η Triton ACT ως ένας συνεργάτης ευθύνης. Η εμπειρία μας τόσο στον σχεδιασμό όσο και την κατασκευή, βοήθησε δεκάδες πελάτες μας με ένα διαρρυθμισμένο και λεπτομερές σχέδιο να μετατρέψουν την ιδέα τους σε ένα ολοκληρωμένο και πετυχημένο έργο.

ARCHITECTURAL & ELECTROMECHANICAL DESIGN

Η μοντελοποίηση κτιρίων (BIM) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μέλλοντος της διαχείρισης, σχεδιασμού και κατασκευής εγκαταστάσεων. Αναγνωρίζοντας τη σημασία του, από πολύ νωρίς δεσμεύσαμε τους απαραίτητους πόρους και εκπαιδεύσαμε ανάλογα το απαιτούμενο προσωπικό έτσι ώστε να εντάξουμε το BIM στις υπηρεσίες μας.

Το ΒΙΜ αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε, σχεδιάσουμε και κατασκευάσουμε.

Επιπλέον, το κέρδος για το πελάτη είναι πολύ μεγάλο, τόσο στο τελικό κόστος, τον προγραμματισμό και την ποιότητα του έργου, όσο και στις απλουστεύσεις των διαδικασιών αλλά και την ασφάλεια του project.

Η Triton ACT συνεργάζεται με μια πληθώρα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και υπεργολάβων σε μεγάλα έργα, στα οποία γίνεται εκτεταμένη χρήση του BIM. Στις εφαρμογές του συμπεριλαμβάνονται η 3D οπτικοποίηση, καθώς και ο γενικός συντονισμός του σχεδίου, των συναλλαγών και του χρονοδιαγράμματος.

Πώς το BIM και η ευελιξία προγραμματισμού που παρέχει βελτιστοποιεί τις υπηρεσίες μας; Χάρη σ’ αυτό, η ομάδα του έργου είναι σε θέση να απεικονίσει περίπλοκες ακολουθίες με βάση τα χρονοδιαγράμματα, να εντοπίσει τυχόν συγκρούσεις στο πρόγραμμα εργασιών, ν’ αποφύγει κινδύνους ασφαλείας, και να κάνει αποτελεσματικές και προσαρμοσμένες αλλαγές στο πλάνο υλοποίησης!

H Triton ACT έχει τη δυνατότητα και ευελιξία να χρησιμοποιήσει μια ευρεία σειρά υπηρεσιών του BIM για την εκπλήρωση συγκεκριμένων λειτουργιών και στόχων, πάντα παράλληλα με τις ταχείες εξελίξεις στην τεχνολογία. Ένας από τους λόγους που το καταφέρνει είναι το ότι αποτελεί μία από τις ελάχιστες εταιρείες που διαθέτει προσωπικό με την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία διαχείρισης του ΒΙΜ.

“Πώς το ΒΙΜ μπορεί να ωφελήσει τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεών μου;”

Η απάντηση για εμάς είναι τόσο απλή, όσο και ουσιαστική. Η Triton ACT εφαρμόζοντάς το σε έργα επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεών τους να δουν με ένα κλικ στα στοιχεία ΒΙΜ προδιαγραφές για μεμονωμένα υλικά, εξαρτήματα και εξοπλισμό. Ένα εργαλείο που φέρνει κοντά την ομάδα σχεδίασης και κατασκευής με την ομάδα συντήρησης, ακόμα και αν δεν έχουν συναντηθεί ποτέ!

BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

Αν είστε ιδιοκτήτης έργου, μπορούμε να συμβάλλουμε στην επιτυχή ολοκλήρωσή του λειτουργώντας ως εκπρόσωπός σας. Στο πλαίσιο αυτό αναλύουμε -ανάμεσα σε άλλα- τον κύκλο ζωής (life cycle) του έργου, επιβλέπουμε τον σχεδιασμό, τις αρχικές εκτιμήσεις του κόστους, την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών ή οποιαδήποτε φάσης του, το αρχικό χρονοδιάγραμμα, τη διαχείριση μιας ομάδας υπεργολάβων, ακόμα και τη συνεργασία του ιδιοκτήτη με τον αρχιτέκτονα. Ενεργώντας σωστά και μελετημένα, η διαχείριση μπορεί να φέρει τις κατάλληλες λύσεις έτσι ώστε να προχωρήσει ακόμα και το πιο σύνθετο και πολύπλοκο έργο!

PROJECT MANAGEMENT

Για την ποιοτικότερη αλλά και ταχύτερη υλοποίηση ενός έργου, η Triton ACT έχει ένα ολόκληρο τμήμα αφιερωμένο στις προπαρασκευαστικές εργασίες. Στελεχωμένο από έμπειρους συνεργάτες, είναι αφοσιωμένο στην έρευνα, τον σχεδιασμό, την προμήθεια των απαραίτητων για κάθε έργο υλικών, καθώς φυσικά και την ασφάλειά του -πλαισιωμένο από τις δυνατότητες που προσφέρει το ΒΙΜ στη συγκέντρωση και διαχείριση των απαραίτητων πληροφοριών. Χάρη στη διαδικασία αυτή, καταφέρνουμε και αξιοποιούμε ιδανικά χρόνο και κεφάλαιο, ένα σημαντικό και ζωτικής σημασίας όφελος για το έργο και την επιτυχία του!

PREPARATOR WORK

Ειδικότητά μας ήδη από το 1990 -και ειδικά για κτιριακές εγκαταστάσεις τις οποίες έχει κατασκευάσει η ίδια η εταιρία. Διαθέτοντας το απαιτούμενο, έμπειρο εργατικό δυναμικό, την απαραίτητη τεχνογνωσία, την αποδεδειγμένη δέσμευση για την ασφάλεια και την σωστή λειτουργία, μπορούμε και παρέχουμε τη σωστή -και τόσο απαραίτητη- υποστήριξη, τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών αναγκών που θα προκύψουν στην εγκατάσταση.

FACILITY MAINTENANCE

Ειδικότητά μας ήδη από το 1990 -και ειδικά για κτιριακές εγκαταστάσεις τις οποίες έχει κατασκευάσει η ίδια η εταιρία. Διαθέτοντας το απαιτούμενο, έμπειρο εργατικό δυναμικό, την απαραίτητη τεχνογνωσία, την αποδεδειγμένη δέσμευση για την ασφάλεια και την σωστή λειτουργία, μπορούμε και παρέχουμε τη σωστή -και τόσο απαραίτητη- υποστήριξη, τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών αναγκών που θα προκύψουν στην εγκατάσταση.

INNOVATIONS

bottom of page