Κτίριο Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Ασφάλειας

Κτίριο Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Ασφάλειας

Image
ΠΕΛΑΤΗΣ

ΟΣΚ Βάρης

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Βάρη

ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ

xxx m2

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

xxx

Tags