Κατασκευή 10ου Σχολείου Γραμματικού Τρίπολης

Κατασκευή 10ου Σχολείου Γραμματικού Τρίπολης

ΠΕΛΑΤΗΣ

10ο Σχολείο Γραμματικού Τρίπολης

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Γραμματικό
Τρίπολη

ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ

xxx m2

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

xxx

Tags