Γραμμικός επιταχυντής - Mediterraneo Hospital

Γραμμικός επιταχυντής - Mediterraneo Hospital

Image

Το αντικείμενο της σύμβασης περiλάμβανε την κατασκευή χώρων για την εγκατάσταση Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής. Συγκεκριμένα την εγκατάσταση  δύο σύχγρονων μηχανημάτων γραμμικών επυταχυντών, εγκεκριμένα από τον FDA καθώς και χώρων αναμονής, γραφεία εξεταστήρια. Οι χώροι αναμονής και θεραπειών δεν ξέφυγαν από τις στυλιστικές νόρμες της κλινικής. Οι διακοσμητικές επιλογές και σε αυτούς τους χώρους έχουν κύριο στόχο την δημιουργία ήρεμης, οικείας και ασφαλούς ατμόσφαιρας, προσαρμοσμένης απόλυτα στις απαιτήσεις των πασχόντων συνανθρώπων μας. Η εταιρεία μας ανέλαβε εξ' ολοκλήρου την ολοκλήρωση του εργου Η/Μ, οικοδομικά καθως και την θωρακιση του χώρου ακτινοβολίας. Οι Μετρήσεις ακτινοβολίας του χώρου ύστερα από την ολοκλήρωση των θωρακίσεων σε όλους τους γειτονικούς χώρους των επιταχυντών έγινε από το εξειδικευμένο προσωπικό του νοσοκομείου όπου διαπιστώθηκε και η επυτυχία της θωράκισης.

ΠΕΛΑΤΗΣ

Mediterraneo Hospital

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Ηλείας 8-12,
Γλυφάδα 166 75

ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ

1200 m2

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

24/10/2019

Tags