Νέα Κατασκευή Δ΄ Ορόφου - Νέα Γραφεία Διοίκησης | Mediterraneo

Νέα Κατασκευή Δ΄ Ορόφου - Νέα Γραφεία Διοίκησης | Mediterraneo

Image

Το έργο αφορά την ολική ανακατασκευή των νέων χώρων Διοίκησης, του  Δ’ ορόφου (κτηρίου Α) και την Ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση όλης της Κλινικής με εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων στο Δώμα (κτήριο Α-Β-Γ), της ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Ε.ΔΡΑΓΙΝΗ Α.Ε. ‘’MEDITERRANEO HOSPITAL’’, που ευρίσκεται επί της οδού Ηλείας 8-12, Γλυφάδα, Αττικής.

Το έργο κατασκευάστηκε σε δυο φάσεις χωρίς την διακοπή λειτουργίας σε κανένα τμήμα της Κλινικής.

  • Στην πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε η εξωτερική ενεργειακή αναβάθμιση του Νέου κτηρίου Διοίκησης (Δ’ ορόφου κτηρίου Γ) με την χρήση σύγχρονων και ενεργειακών υλικών (θερμοπρόσοψη και στέγη) και νέων εσωτερικών διαρρυθμίσεων με χρήση νέων οικολογικών και ενεργειακών υλικών.
  • Στην δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκαν Νέες Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
ΠΕΛΑΤΗΣ

Mediterraneo Hospital

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Ηλείας 8-12,
Γλυφάδα 166 75

ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ

300 m2

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

24/10/2021

Tags